Efter en god indsats fra arbejdsgruppen, velvillige lodsejere,
lokale erhvervsfolk og deres grej, samt masser af frivillig hjælp,
ser det ud til at lykkes med at få en tredje havn i Snaptun.

Vi i bestyrelsen kæmper også for at skaffe midler,
så den kan blive til noget og vi alle kan komme i sikker havn.

Det hyggelige miljø i Snaptun er ved at blive genskabt.

Snaptun Jollehavn - til glæde og gavn!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk