Snaptun Jollehavn
Nyhedsbrev nr. 2

Hermed vil bestyrelsen for Snaptun Jollehavn ønske alle medlemmer et rigtig godt nytår, og med tankerne
tilbage på, hvor en fantastisk sommer vi havde i fjor, med en masse dejligt sommer/jollevejr, og hvor bro og
de midlertidige læ-ringe blev brugt igennem hele sommeren, tidligt som sent.

Status på medlemmer og venteliste:
Der er 45 stk. medlemmer af Snaptun Jollehavn. 29 stk. aktive medlemmer med plads i jollehavnen, 16 stk.
aktive medlemmer på venteliste til en plads i jollehavnen, samt 10 stk. passive medlemmer med interesse i
Snaptun Jollehavn.
Ventelisten er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Ansøgninger om fondsmidler:
Snaptun Jollehavn har på nuværende søgt støtte ved følgende fonde:
Schurs Støttefond: Afslag
LUP – Hedensted Kommune: Bevilget kr. 300.000,-
Fionia Fond: Afslag
Friluftsrådets – udlodningsmidler: Bevilget kr. 167.500,-
Nordea-Fondens Kystpulje: Afslag
A.P. Møller Fonden: Afventer svar (Søgt kr. 840.625,-)
Nordea-Fonden Lokalpulje: Afventer svar (Søgt kr. 100.000,-)
Albani Fonden: Afslag

Snaptun Jollehavn er i skrivende stund, lidt på vinterferie, de fleste af flydebroerne er taget op for vinteren,
og der sker ikke ret meget på havneområdet på nuværende.
Som tidligere skrevet er flydebroerne taget op for vinteren, der er lidt skader på dem, efter stormen ved
årsskiftet, som vi skal have repareret, og der er købt materialer til et ekstra brofag, således vi kan få en to -
tre joller mere ind i havnen fra næste sæson.

Derfor indkaldes der til arbejdsdag (Hvis vind og vejr tillader det)
Lørdag d. 23/2 2019 kl. 8.30 på havnen.

Bestyrelsen vil gerne have en tilkendegivelse på mail om du/I kommer til arbejdsdagen.
Udlægning af flydebroerne har bestyrelsen planlagt til lørdag d. 6/4-2019 kl.8.30 på havnen, (Lørdagen
efter vores generalforsamling)
Hvis vind eller vejr ikke tillader det, rykkes det til weekenden d. 13-14/4-2019.
Generalforsamlingen 2019 for Snaptun Jollehavn, bliver afholdt torsdag d. 4/4 2019 kl. 19.00 i Snaptun

Sejlklubs lokaler oven på Caféen på Snaptun havn.
Agenda og kontingentopkrævning bliver udsendt ca. 1/3-2019.
Der er udarbejdet en hjemmeside: www.snaptunjollehavn.dk hvorpå der kan søges diverse oplysninger om
Snaptun Jollehavn, og hvor også dette nyhedsbrev kan ses.

Vores mail adresse jollehavn@snaptun.dk modtager alle i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Henrik Due

HUSK:
Arbejdsdagen lørdag d. 23/2 2019 kl. 8.30 og tilbagemelding til: jollehavn@snaptun.dk
Du/I skal gerne selv have lidt værktøj (Hammer-sav-tommestok-skruemaskine-eller hvad du nu finder
nødvendig for at vi kan lave det sidste brofag) med til arbejdsdagen.

 

Snaptun Jollehavn - til glæde og gavn!

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk